Условията за ползване на сайта са подчинени на действащото законодателство на Република България.За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на българското законодателство. 
WatchSale.eu си запазва правото да променя Общите условия по всяко време. 

 Условия и информация , съгласно Закона за електронна търговия

 Договорът за продажба, сключен чрез Интернет, е договор за продажба от разстояние. Договорът за продажба от разстояние се сключва въз основа на предложение, отправено от WatchSale.eu (Доставчик) до всеки потребител (Клиент) на електронния магазин, като част от системата за продажба на стоки. Договорът за продажба от разстояние между WatchSale.euи потребителя се счита за сключен от момента на потвърждаване на конкретната поръчка от страна на WatchSale.eu.

 

 Анулиране на поръчка


 Поръчката може да бъде анулирана от Доставчика при наличие на основателни причини – стоката е с изчерпана наличност, предложения срок за доставка или аналог на изчерпания продукт не са приемливи за клиента, рязка промяна в цената, липса на желан цвят.

 

 Отказ от сключен договор и възстановяване на заплатената цена

 На основание чл.55, ал.1 от ЗЗП Купувач, който има качеството потребител по смисъла на ЗЗП, има право в 14 дневен срок от доставката без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:
  1. Потребителят предварително писмено да информира WatchSale.eu на следния имейл адрес: info@watchsale.euили чрез формата в сайта,че на основание чл.55, ал.1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
- начин на връщане на стоката ( по куриер или лично предаване в наш офис/магазин)
- банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
  2. Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице, с писмено пълномощно с нотариална заверка, в посочения по реда на предходната точка офис на Доставчика.
  3. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана целостта на поставените (ако има такива) защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта.
  4. Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката, както и сумата от наложения платеж ( ако има такъв) са изцяло за сметка на потребителя. До момента на обратното предаване на стоката от страна на потребителя на WatchSale.eu, рискът от случайното ѝ погиване или повреждане се носи изцяло от страна на потребителя.
  5. В случай, че потребител се възползва от правото си по чл.55, ал.1 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, WatchSale.eu се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда даден по-горе банкова сметка) в срок от пет работни дни от връщането на стоката.

  6.Стоката може да бъде върната само ако е:

- неувредена
- неразпечатана
- неползвана
- с ненарушена опаковка

Защита на личната информация

 Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без правo на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евентуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от WatchSale.eu и/или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели  участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

Гаранция

 Всяка една от предлаганите в електронния магазин стоки притежава писмена гаранция, в която са посочени гаранционния срок, гаранционните условия и гаранционния сервиз в България и/или ЕС. 

 Гаранцията на батериите е 6 месеца. Дълготрайността на батерията и нейните характеристики зависят изцяло от спазването на правилата за експлоатация, предписани от производителя. Гаранцията е поименна.

ГАРАНЦИОННИЯТ СРОК Е 24 МЕСЕЦА ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА И 12 МЕСЕЦА ЗА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА.

 

 Рекламации

 При получаване на стоката Потребителят е длъжен незабавно да я прегледа и в случай, че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липсата на придружаващи я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, незабавно да информира лицето извършващо доставката. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена, като потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липсата на някой от придружаващите я аксесоари и/или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи. Рекламации на закупени чрез онлайн магазини стоки се извършват по правилата на ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.
При ремонт срока за отстраняване на повредата е 30 работни дни от датата на приемане на стоката в нашия офис. За непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента WatchSale.euне носи отговорност за съхраняването им.

Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:

 Липса на гаранционен документ или невалидност на този документ. Нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на часовника, както и всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка от неупълномощени лица.

В случай на рекламация при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на потребителя (клиента).

 

Цени

 Всички предоставени в сайта цени са в български лева и са валидни единствено и само към момента на публикуването им.WatchSale.eu си запазва правото без предупреждение да ги променя по всяко време, съобразно факторите, които оказват влияние върху тяхното формиране. Представените в сайта цени на стоките са крайни с ДДС без цената за доставката, която е посочена отделно.

Доставка

Доставката е безплатна за София при поръчка на стойност над 200 лв и ако не превишава 4 кг.

За цяла България доставката до офис на куриер е 5 лв, ако стойността на поръчката не превишава 200 лв.

Доставката за страната се разбира до офис на куриерска фирма.

Ако стоката е над 4 кг. се тарифира по цени за доставка на Еконт или Спиди.

Доставката на наличните продукти се извършва в рамките на 24 часа от момента на поръчката.

Доставка на продуктите с поръчка се извършва в рамките на 7-10 работни дни.

Доставката до някои населени места, които не се посещават от куриери всеки ден е в рамките на 72 часа


Story Гривна 1004881-57 Band черен Schlangenleder 57 cm беше закупен току що.